rimed - przychodniarimed - przychodniarimed - przychodniarimed - przychodniarimed - przychodniarimed - przychodnia
menu
o przychodni
oferta
nasi lekarzegodziny przyjęćinformacjekontakt
tel.058 620 15 80
nasi lekarze


kontakt

Sta?e godziny otwarcia przychodni:
poniedzia?ek i czwartek: 12.00 - 18.00
wtorek, ?roda i pi?tek: 8.00 - 18.00
tel. 58 620 15 80

kontakt@rimed.pl
 
NZOZ RIMED
81-393 Gdynia
ul. Abrahama 38
(wej?cie od ul. W?adys?awa IV)
 
mapka
Uwaga! Wej?cie znajduje si? od strony ul. W?adys?awa IV
 
 
ankieta
W jaki sposób dowiedział(a) się Pan(i) o przychodni RIMED?
 
mapkamapkamapka