rimed - przychodniarimed - przychodniarimed - przychodniarimed - przychodniarimed - przychodniarimed - przychodnia
menu
o przychodni
oferta
nasi lekarzegodziny przyjęćinformacjekontakt
tel.058 620 15 80
nasi lekarze


dr Hanna Ciepłuch


Dr med Hanna Ciepłuch jest absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku, studia ukończyła w roku 1982. Specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych I stopnia uzyskała w roku 1987, II stopnia w 1992, w tym samym roku otrzymała  tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy „Immunofenotyp białka monoklonalnego, a przebieg kliniczny szpiczaka mnogiego”. W 1997 roku uzyskała tytuł specjalisty hematologa. Od 1984 roku pracowała w III Klinice Chorób Wewnętrznych, a od 1992 roku w nowo powstałej Klinice Hematologii Akademii Medycznej w Gdańsku dochodząc do stopnia starszego wykładowcy. W roku 2005 wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie przez 7 lat pracowała jako konsultant hematolog -  początkowo w Hull Royal Infirmary, a od 2006 roku w Diana, Princess of Wales Hospital w Grimsby dwukrotnie uzyskując nagrodę clincal exellance.  W sierpniu 2012 roku powróciła do kraju. Pracuje obecnie w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku jako kierownik Oddziału Hematologii Jednego Dnia.
 
ankieta
W jaki sposób dowiedział(a) się Pan(i) o przychodni RIMED?
 
mapkamapkamapka