rimed - przychodniarimed - przychodniarimed - przychodniarimed - przychodniarimed - przychodniarimed - przychodnia
menu
o przychodni
oferta
nasi lekarzegodziny przyjęćinformacjekontakt
tel.058 620 15 80
nasi lekarze


dr Lech Stachurski

specjalista urologii  
specjalista chirurgii ogólnej     


dr Lech Stachurski Jest autorem lub współautorem 40 prac naukowych. Jest autorem lub współautorem 13 filmów naukowych. Wygłosił 76 referatów na zjazdach urologicznych. Uczestniczył w ponad 150 krajowych i światowych zjazdach i konferencjach urologicznych.
Jest kierownikiem 6 specjalizacji urologicznych. Wielokrotnie był członkiem komisji egzaminacyjnej na drugi stopień specjalizacji zarówno z urologii jak i chirurgii. Uczestniczył w pracach komisji egzaminacyjnej urologii organizowanej przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne.
W Klinice Urologii Akademii Medycznej w Gdańsku wprowadził 16 nowych metod operacyjnych, niektóre z nich wykonał jako pierwszy w Polsce.

Zainteresowania: malarstwo (współczesne i impresjonizm), narciarstwo, nurkowanie z aparatem tlenowym, sporty samochodowe.

Ukończył Gdańską Akademię Medyczną Wydział Lekarski.
Od 1980 r. do 2001 r. pracował w Klinice Urologii Gdańskiej Akademii Medycznej.
1982 r. I stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej.
1986 r, II stopień specjalizacji w zakresie urologii. W tym też roku otrzymał indywidualną nagrodę rektorską III stopnia
1989 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie pracy pt.: "Leczenie zwężeń męskiej cewki moczowej wewnętrznym nacięciem pod kontrolą wzroku"
Od 1987 r. do 2004 r. był przewodniczącym Oddziału Północno - Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicznego.
Od 1990 r. do 2001 r. był adiunktem Katedry i Kliniki Urologii AM w Gdańsku.
Od 1993 r. jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.
Od 1993 r. jest członkiem Polskiej Akademii Nauk.
Od 1994 do 2001 r. był zastępcą kierownika Katedry i Kliniki Urologii AM w Gdańsku.
W latach 1995 - 1998 był konsultantem wojewódzkim ds. urologii woj. Elbląskiego.
Od 1996 r. do 2000 r. był przewodniczącym Sekcji Endourologii Polskiego Towarzystwa Urologicznego.
1994 r. otrzymał indywidualną nagrodą rektorską II stopnia.
Od listopada 2001 r. jest ordynatorem Oddziału Urologii Szpitala Miejskiego w Gdyni.


 
ankieta
W jaki sposób dowiedział(a) się Pan(i) o przychodni RIMED?
 
mapkamapkamapka